"... să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă." (Rom. 13:12-13)
Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă. Rom. 13:13
Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viața vecinică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea. (Rom. 2:6-7)
Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. (Rom. 12:12)
Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. (Proverbe 29:25). Umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. (Romani 8:6)
Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n'am puterea să-l fac. (Rom. 7:18)
Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pămîntească, pentru ca să-i treziţi poftele. (Romani 13:13)
Dumnezeul păcii va zdrobi în curînd pe Satana supt picioarele voastre. (Romani 16:20)
Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu; [...] Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. (Rom. 2:28-29)
Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un popor nesupus şi cârtitor. (Romani 10:21)