Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, cînd mi se zice fără încetare: Unde este Dumnezeul tău? (Psalmi 42:3)
... celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mîntuirea lui Dumnezeu (Ps. 50:23)
În ziua cînd Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. (Psalmi 138:3)
Pleacă-mi inima spre învățăturile Tale, și nu spre câștig! (Psalmi 119:36)
Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. (Psalmul 34:6, trad. cat.)
Cînd îmi mergea bine, ziceam: Nu mă voi clătina niciodată! (Ps. 30:6)
Faceți juruințe Domnului, Dumnezeului vostru, și împliniți-le! (Psalmi 76:11)
Când nu eram decît un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. (Psalmul 139:16)