Octavian Meseșan

2 Tim. 2:4-7 Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s’a luptat după rînduieli. Plugarul trebue să muncească înainte ca să strîngă rodurile. Înțelege ce-ți spun; Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile.

 

Ca să putem înțelege mesajul acestui text, trebuie să analizăm contextul în care e încadrat. În vers. 2 ni se arată necesitatea perceperii faptului că Evanghelia, care privește mântuirea pe care o avem prin jerfa Domnului Iisus, ca să fie eficientă, trebuie să ajungă la cunoștința celor care au nevoie de ea.

Apostolul Pavel în Coloseni 1:24 spune că e necesar ca slujitorii Domnului să împlinească ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos, realizând aceasta prin lucrarea de propovăduire a Evangheliei, care atrage după sine suferința provocată de cei care se opun ei.

Octavian Meseșan

Visele, conform DEX, sunt activități psihice care se desfăsoară în timpul somnului, când acesta nu este prea profund. Mulți oameni le consideră  drept mesaje care ar putea oferi informații referitoare la viitor.

Conform Bibliei ele pot fi activități psihice provocate de mulțimea grijilor (Eclesiastul 5:3) sau metodă folosită în anumite ocazii de Dumnezeu pentru a transmite mesaje oamenilor.

Octavian Meseșan

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile cari nu se văd. (Evrei 11:1)

În zilele noastre circulă între oameni o afirmație aparținând adversarilor religiei, care pretinde că religia te îndeamnă să aplici în viață dictonul ”Crede și nu cerceta!” Ei fac aceasta cu scopul de a denigra învățăturile Sfintelor Scripturi.

Realitatea este că Domnul Iisus însuși, Fiul lui Dumnezeu, care stă la temelia credinței, și care a venit în lumea noastră ca să ni-l facă cunoscut pe Dumnezeu, Tatăl Său și al nostru, și voia Sa cu privire la noi, a poruncit să cercetăm scripturile (Ioan 5:39), și în baza acestei cercetări să obținem credința în Dumnezeu și în propria Sa persoană (Ioan 14:1).

Deci la temelia credinței noastre stă o persoană care ne îndeamnă să o cercetăm, și documentându-ne să stabilim dacă putem lua în considerare veridicitatea afirmațiilor sale, transmise nouă prin Biblie.

Ca sa putem vorbi despre Scriptura,  mai întâi trebuie sa vorbim despre autorul ei, adica Dumnezeu. El este infinit, nu are limite, şi nu poate fi descoperit de om prin puterea omeneasca,  pentru ca omul este un nimic, o entitate neglijabila în comparaţie cu Dumnezeu, şi nu va putea niciodata,  prin forte proprii, sa contacteze Divinitatea.

Apoi, Dumnezeu fiind sfânt,  aceasta sfinţenie nu îi permite sa aiba în prezenţa Sa un pacatos cu care sa comunice, şi nici nu poate sa aiba o relaţie cu cei nedrepti. Acesta este motivul pentru care oamenii nu au posibilitatea sa intre în contact cu Elşi nici sa comunice cu El. Totuşi,  pentru ca Dumnezeu, din dragoste pentru creaţia Sa, pe care a dorit sa o aiba lânga El, a vrut sa comunice cu omul, i s-a descoperit,  în ciuda faptului ca este nelimitat în spatiu şi timp, prin diferite feluri.

Jertfa Domnului Isus fost revendicată de sfințenia lui Dumnezeu. Omul, prin faptul că a păcătuit, a călcat în picioare voia lui Dumnezeu, a zădărnicit planul Lui inițial, ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunostința adevărului. Ca să se realizeze totuși acest plan, a fost necesar un sacrificiu pentru răscumpărarea sufletelor oamenilor si pentru realizarea planului lui Dumnezeu.