Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor. (Matei 13:43)
... și atunci vei vedea deslușit ... (Matei 7:5)
Ferice de cei flămînzi și însetați după neprihănire.
Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. (Mat. 24:12)
Atunci L-au scuipat în față, L-au bătut cu pumnii, și L-au pălmuit. (Mat. 26:67)
[...]  îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest Cuvânt [...] (Matei 13:22)