Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămînea peste el; altminteri ea se va întoarce la voi. Luca 10:6
Fariseii, cari erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea, și își băteau joc de El. (Luca 16:14)
... tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze... (Luca 19:48)
[...] un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. (Luca 10:42)
Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu. (Luca 12:21, trad. ort.) Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună sieşi comori, şi nu întru Dumnezeu se îmbogăţeşte. (trad. Anania)
Simeon i-a binecuvîntat, şi a zis Mariei, mama Lui: Iată, Copilul acesta este rînduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stîrni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gîndurile multor inimi (Luke 2:34-35 Biblia Cornilescu).
Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. (Luca 1:17)