După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază - atît de schimonosită Îi era faţa, şi atît de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor (Isaia 52:14)
... a fost dus ca o oaie la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi- a deschis gura; ... viaţa I-a fost luată de pe pămînt (Fapte 8:32-33)
Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete.(Ioan 4:14)