Fereşte-te să faci rău, căci suferinţa te îndeamnă la rău. (Iov 36:21)

Iată ce am cercetat, și așa este! Ascultă, căci sînt spre folosul tău! (Iov 5:27)

Asigură-te că ceea ce știi nu rămâne doar la stadiul teoretic, ci va fi o cunoaștere pusă în practică. Nu va fi doar informativă, ci și transformatoare: Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și sîntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. (2Cor 3:18)

Nu doar argumentativă, ci experimentală și practică: Prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui. (1Ioan 2:3)

4:18 Dacă n’are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă găsește El greșeli chiar la îngerii Săi. (Job 4:18)

Dumnezeu nu a cruțat nici pe îngerii care au păcătuit, cum spune Apostolul Petru (2Petru 2:4). Se spune că păcatul acestora a fost nebunia de a fi fost mândri și încrezuți în puterile proprii. Este greu de spus în ce fel s-a manifestat această lipsă de înțelepciune (depravare, în traducerea Vulgata),

De dimineață pînă seara sînt zdrobiți, pier pentru totdeauna, și nimeni nu ține seama de ei. (Iov 4:20)

Abel, deși mort, ne vorbește, dar prea puțini îl ascultă.

Waldus, un om de afaceri francez, a fost atât de afectat, fiind martor la moartea unei persoane, încât a devenit un om temător de Dumnezeu, și întemeietorul Waldenșilor, grup protestant francez supranumit Săracii din Lyon.

După cîte am văzut eu, numai cei ce ară fărădelegea și seamănă nelegiuirea îi seceră roadele! (Iov 4:8)

Nemo repente fit turpissimus. Nimeni nu devine destrăbălat dintr-o dată. Păcatul se dezvoltă în modtreptat, (întâi se seamănă, apoi se culeg roadele), cei răi și amăgitori se fac din ce în ce mai răi, până când devin satanizați: Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții, și se vor amăgi și pe ei înșiși (2Tim. 3:13), transformându-se chiar în imaginea păcatului, fără putere de eliberare din lațurile diavolului, și fără să se mai poată trezi la realitate: “venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia (2Tim. 2:26)”.