Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc dela Mine. (Ioan 7:17)
Ioan era lumina, care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă veseliţi cîtăva vreme la lumina lui. (Ioan 3:35)
Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. “ (Ioan 7:38)
Măcar că făsese atîtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El (Ioan 12:37).
Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete.(Ioan 4:14)

Peter J. Leithart

Evanghelia după Ioan diferă, în multe privințe, de celalalte evanghelii, cele „sinoptice”. Ioan începe cu prologul maiestuos care nu are nici un corespondent în celelalte evanghelii. Amintește nu o dată că Iisus este un exorcist, ține evidența multor vizite pe care Iisus le-a făcut la Ierusalim, plasează curățirea Templului la începutul cronologiei cărții, înregistrează lungile discursuri ale lui Iisus și nimic nu pare să fie o parabolă.

Savanții au formulat mai multe explicații probabile. Brian Peterson, în John s use of Ezekiel, crede că utilizarea bogată a imaginilor, structurilor și temelor din profețiile lui Ezechiel explică multe din anomalii, deși nu pe toate. Lista paralelismelor lui Peterson este impresionantă: el vede un paralelism: