Toţi sunt preacurvari, ca un cuptor încălzit de brutar: şi brutarul încetează să mai aţâţe focul, de când a frământat plămădeala până s-a ridicat. Osea 7:4
Ba chiar vai de ei când mă voi distanța de ei! (Osea 9:12)
Vor merge cu oile şi boii lor să caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi nicidecum, căci S'a depărtat din mijlocul lor. (Osea 5:6)
Poporul Meu întreabă o bucată de lemn şi toiagul lui îi vesteşte viitorul, pentru că un duh de desfrânare i-a făcut să rătăcească şi au săvârşit destrăbălări, depărtându-se de Dumnezeul lor. (Osea 4:12)