Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. (Proverbe 29:25). Umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. (Romani 8:6)
Dacă n'aş fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mîinile goale. [...] Iacov a jurat pe Acela de care se temea Isaac. (Genesis 31:42, 53)
... the fear of the Lord is his treasure ... (Isaiah 33:6 KJV)