Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. (Ezekiel 33:31)
Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor, cari suspină şi gem din pricina tuturor urîciunilor, cari se săvîrşesc acolo. (Ezechiel 9:4)
... Filistenii s'au dedat la răzbunare, pentrucă s'au răzbunat în chip batjocoritor şi din adîncul sufletului, voind să nimicească totul, în ura lor străveche... (Ezechiel 25:15)

Peter J. Leithart

Evanghelia după Ioan diferă, în multe privințe, de celalalte evanghelii, cele „sinoptice”. Ioan începe cu prologul maiestuos care nu are nici un corespondent în celelalte evanghelii. Amintește nu o dată că Iisus este un exorcist, ține evidența multor vizite pe care Iisus le-a făcut la Ierusalim, plasează curățirea Templului la începutul cronologiei cărții, înregistrează lungile discursuri ale lui Iisus și nimic nu pare să fie o parabolă.

Savanții au formulat mai multe explicații probabile. Brian Peterson, în John s use of Ezekiel, crede că utilizarea bogată a imaginilor, structurilor și temelor din profețiile lui Ezechiel explică multe din anomalii, deși nu pe toate. Lista paralelismelor lui Peterson este impresionantă: el vede un paralelism: