Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul:

să nu mai trăiți cum trăiesc păgînii,

în deșertăciunea gîndurilor lor,

avînd mintea întunecată,

fiind străini de viața lui Dumnezeu,

din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor.

Ei și-au perdut orice pic de simțire,

s'au dedat la desfrînare,

și săvîrșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. (Efes. 4:17-19)

... pentruca domniile și stăpînirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu... (Ef. 3:10)
... să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vînt de învăţătură, rin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire... (Efes. 4:14)
Să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. (Efeseni 4:23-24)
... poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi... (Efeseni 3:20)
... pentruca domniile şi stăpînirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, ... (Efes. 3:10)
Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii - căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. (Efeseni 5:8b-9)