Cine este ca cel înțelept, și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața, și asprimea feței i se schimbă. (Ecl. 8:1)
Mai bine ce vezi cu ochii decît frămîntare de pofte neîmplinite: și aceasta este o deșertăciune și goană după vînt. (Ecl. 6:9)
... un singur păcătos nimicește mult bine. (Ecl. 9:18)
Înțelepciunea săracului este disprețuită, și nimeni nu-l ascultă. (Ecl. 9:16) Înţelepciunea săracului nu e luată în seamă, iar cuvintele lui nu sunt ascultate. (trad. Anania)
M'am întors şi am văzut sub soare că întrecerea'n alergare nu le este [hărăzită] celor sprinteni, [...] nici celor înţelepţi pâinea, nici celor mintoşi bogăţia [...]. (Ecl. 9:11, traducerea Anania)
Cuvintele înţelepţilor sînt ca nişte bolduri; şi, strînse la un loc, sînt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpîn. (Eclesiastul 12:11)
Cine iubeşte argintul, nu se satură niciodată de argint, şi cine iubeşte bogăţia multă, nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciune! (Eclesiastul 5:10) Fiecare jefuieşte în dreapta, şi rămîne flămînd, mănîncă în stînga, şi nu se satură (Isaia 9:20 Biblia)
Revista se găsește la toate magazinele Inmedio din România.