Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste hotărâri şi să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne fie bine totdeauna şi să trăim, aşa cum este astăzi. (Deut. 6:24, trad. catolică)
Ca ploaia să curgă învățăturile mele, Ca roua să cadă cuvîntul meu, Ca ploaia repede pe verdeață, Ca picăturile de ploaie pe iarbă! (Deut. 32:2)
Fiii tăi și fiicele tale vor fi date ca roabe pe mîna altui popor; ți se vor topi ochii de dor, uitîndu-te toată ziua după ei, și mîna ta va fi fără putere. (Deut. 28:32)
Deut. 4:2 Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu, și să nu scădeți nimic din ele; ci să păziți poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu.
[... dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău ...] Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei coborî tot mai jos. (Deut. 28:43)
Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să trăiești și să stăpînești țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. (Deut. 16:20)
Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. (Deut. 28:12a)
Dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege, Și s-ar gândi la ce li se va întîmpla. (Deut. 32:29)