Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțămiri. (Col. 4:2)
Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. (Col. 2:8) Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. (trad. ortod.)
Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. (Col. 3:2)
Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare... (Col. 4:6, traducerea ortodoxă)
Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. (Col. 3:8)
Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecîndu-se în lucruri pe cari nu le-a văzut, umflat de o mîndrie deşartă, prin gîndurile firii lui pămînteşti (Col. 2:18).
... să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru (Col. 1:10).
... voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele (Col. 1:21).