... toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta ... (Apoc. 18:23)
Pe cît s-a slăvit pe sine însăș, și s-a desfătat în risipă, pe atît dați-i chin și tînguire! (Apoc. 18:7)
... împreună cu El stăteau [...] cei care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său (Apoc. 14:1).
Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii (Apocalipsa 2:10).
Şi a măsurat şi zidul ei: o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura omenească, care este şi a îngerului (Apoc. 21:17, trad. ortodoxă)
Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! (Apoc. 18:4)
Apoi mi-a zis: Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!  Apoi mi- a zis:„Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu! “ (Apoc. 19:9)
Şi am auzit pe îngerul apelor zicînd:„Drept eşti Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti Sfînt, pentrucă ai judecat în felul acesta (Apocalipsa 16:5).
... a venit vremea [...] să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul ... (Apocalipsa 11:18)