Ochii Domnului [sunt] peste cei drepţi şi urechile sale [sunt atente] la rugăciunile lor (1Petru 3:12, trad. catol.).
Încolo, toți să fiți cu aceleași gînduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. (1 Pet. 3:8)
... ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi dela părinţii voştri (1 Pet. 1:18).
Să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v'a chemat din întunerec la lumina Sa minunată (1 Petru 2:9)
Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi tîrîţi în poftele, pe cari le aveaţi altădată, cînd eraţi în neştiinţă. (1Petru 1:14)
...ca Sara, care asculta pe Avraam, şi-l numea „domnul ei“. Fiicele ei v'aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. (1 Peter 3:6)