... cînd sîntem ocărîți, binecuvîntăm; cînd sîntem prigoniți, răbdăm; cînd sîntem vorbiți de rău, ne rugăm. (1Cor 4:12-13)
Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept. (1Cor. 3:18)
Veniți-vă în fire, cum se cuvine (Wake up from your drunken stupor (ESV)), și nu păcătuiți! Căci sînt între voi unii, cari nu cunosc pe Dumnezeu: spre rușinea voastră o spun. (1 Cor. 15:34)
Să nu aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcarcă îşi zice „frate“, totuş este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau răpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi (1 Cor. 5:11).
But if any man be ignorant, let him be ignorant. (1 Corinthians 14:38 KJV)
Iubirea rabdă'ndelung; iubirea se dăruie, ea nu invidiază; ea nu se trufeşte, nu se îngâmfă; ea nu se poartă cu necuviinţă, nu-şi caută pe ale sale, nu se întărâtă, nu ţine'n seamă răul, nu se bucură de nedreptate, ci de adevăr se bucură; pe toate le suferă, pe toate le crede, pe toate le nădăjduieşte, pe toate le rabdă; iubirea niciodată nu se trece. (1 Cor. 13, traducerea Anania)
Dar dacă cineva nu vrea să ştie, să nu ştie!... (1Corinteni 14:38, Traducerea Anania). But if any man be ignorant, let him be ignorant. (KJV)