Domnul este aproape de cei cu inima înfrîntă, și mîntuiește pe cei cu duhul zdrobit. (Ps. 34:18)
... tu nu te gîndești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor!
Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați! (Marcu 13:37)
Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor. (Matei 13:43)