De aceea, fraților, căutați cu atît mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăția vecinică a Domnului și Mîntuitorului nostru Isus Hristos. (2Petru 1:10-11)
"[...] străluciți ca niște lumini în lume" (Filipeni 2:15)
Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, cînd mi se zice fără încetare: Unde este Dumnezeul tău? (Psalmi 42:3)
Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului, și să ne ducem sfințirea pînă la capăt, în frica de Dumnezeu. (2 Cor. 7:1)