Celui cu inima tare, Tu-i chezășluiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. (Isaia 26:3)
Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gît, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Prov. 3:3-4
Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului, și nu te mîhni de pedepsele Lui. (Proverbe 3:11)
... cu cel curat Te arăți curat, și cu cel stricat Te porți după stricăciunea lui. (Psalmul 18:26)
Voi sînteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. (1Cor 3:9)