Că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulaţi şi de defăimarea celor mândri. (Ps. 122/123:4, trad. ortodoxă). Peste măsură este sătul sufletul nostru de ocara celor ce huzuresc, și de disprețul celor îngâmfați. (trad. G. Galaction)
Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngîmfe, și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. 18 Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, (1Tim. 6:17-18)
Căci toiagul de cîrmuire al răutății nu va rămînea pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mînile spre nelegiuire. (Psalmi 125:3)
Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m'ar fi ascultat Domnul. (Psalmi 66:18)
Dar cînd mă clatin eu, ei se bucură și se strîng; se strîng fără știrea mea, ca să mă batjocorească, și mă sfîșie neîncetat. (Psalmi 35:15)
... cînd sîntem ocărîți, binecuvîntăm; cînd sîntem prigoniți, răbdăm; cînd sîntem vorbiți de rău, ne rugăm. (1Cor 4:12-13)