Când nu eram decît un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; și în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. (Psalmul 139:16)
Fiii tăi și fiicele tale vor fi date ca roabe pe mîna altui popor; ți se vor topi ochii de dor, uitîndu-te toată ziua după ei, și mîna ta va fi fără putere. (Deut. 28:32)
Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, și slava Lui ține în veci. (Psalmul 111:10)
Cine a măsurat apele cu mîna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma, și a strîns țărîna pămîntului într'o treime de măsură? Cine a cîntărit munții cu cîntarul, și dealurile cu cumpăna? (Isaia 40:12)

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele (Proverbe 5:7).

Șehem, deși aflat la vârsta maturității, este considerat un tânăr, un lipsit de judecată, pentru că nu rațiunea îl stăpânea, ci libidoul, dorința sexuală: Tînărul n’a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov, şi era cel mai bine văzut în casa tatălui său (Genesis 34:19).

ignoti nulla cupido: there is no desire for what is unknown (i.e., ignorance is bliss)