Folly is joy to him that is destitute of wisdom. Prov. 15:21
Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentruca toți cei ce n'au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiți. (2Tes. 2:11-12)
Cei răi se pleacă înaintea celor buni, și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. (Proverbe 14:19)