Dar cel ce preacurvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa. (Proverbe 6:32)
Dumnezeu va auzi, și-i va smeri, El, care, din vecinicie, stă pe scaunul Lui de domnie.(Oprire). Căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare, și nu se tem de Dumnezeu. (Psalmi 55:19)
Când mă trezesc, sînt tot cu Tine. (Ps. 139:18b)
Apoi a zis omului: Iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere. (Iov 28:28)
Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău: nu sunt ele scrise în cartea Ta? (Psalmi 56:8)
Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept. (1Cor. 3:18)
Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră pînă la moarte. (Psalmul 48:14)