In all things show thyself a pattern of good works. (Tit 2:7)
Cu adevărat ei sunt poporul meu, fii care nu spun minciună. (Isaia 63:8, trad. catolică)
Domnul este cu voi cînd sînteți cu El; dacă-L căutați, Îl veți găsi; iar dacă-L părăsiți, și El vă va părăsi. (2Cron. 15:2)
Să nu primești daruri; căci darurile orbesc pe ceice au ochii deschiși, și sucesc hotărîrile celor drepți. (Exodus 23:8)