Piere cel neprihănit, și nimănui nu-i pasă; se duc oamenii de bine și nimeni nu ia aminte că din pricina răutății este luat cel neprihănit. Isaiah 57:1

… ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi” (Proverbe 5:9)

“Vlaga ta”, în engleză, trad. KJV: onoarea ta, sau ce ai tu mai de preț, floarea vârstei tale, frumusețea trupului tău, buna părere, a celor aleși, despre tine. Cât de mult a avut de suferit David din partea copiilor și a servitorilor săi, după ce a păcătuit cu Batșeba…

Celata Virtus Ignavia Est Paulum sepultae distat inertiae Celata Virtus. A Vertue hidden, or not us'd Is either Sloth, or Grace abus'd.
Atunci s'a sguduit pămîntul și s'a cutremurat, temeliile munților s'au mișcat, și s'au clătinat, pentru că El se mîniase. (Psalmi 18:7)