Ochii Domnului [sunt] peste cei drepţi şi urechile sale [sunt atente] la rugăciunile lor (1Petru 3:12, trad. catol.).

După cîte am văzut eu, numai cei ce ară fărădelegea și seamănă nelegiuirea îi seceră roadele! (Iov 4:8)

Nemo repente fit turpissimus. Nimeni nu devine destrăbălat dintr-o dată. Păcatul se dezvoltă în modtreptat, (întâi se seamănă, apoi se culeg roadele), cei răi și amăgitori se fac din ce în ce mai răi, până când devin satanizați: Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții, și se vor amăgi și pe ei înșiși (2Tim. 3:13), transformându-se chiar în imaginea păcatului, fără putere de eliberare din lațurile diavolului, și fără să se mai poată trezi la realitate: “venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia (2Tim. 2:26)”.

Jur, și mă voi ține de jurămînt, că voi păzi legile Tale cele drepte. (Psalmul 119:106)
Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste hotărâri şi să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne fie bine totdeauna şi să trăim, aşa cum este astăzi. (Deut. 6:24, trad. catolică)