Jertfa Domnului Isus fost revendicată de sfințenia lui Dumnezeu. Omul, prin faptul că a păcătuit, a călcat în picioare voia lui Dumnezeu, a zădărnicit planul Lui inițial, ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunostința adevărului. Ca să se realizeze totuși acest plan, a fost necesar un sacrificiu pentru răscumpărarea sufletelor oamenilor si pentru realizarea planului lui Dumnezeu.

Cu ani în urmă eram impresionat de lucrarea lui Goya intitulată  “Somnul rațiunii naște monștri”şi apoi, urmând aceeaşi linie un alt text devenit slogan: “Singurul lucru necesar ca răul să triumfe este ca cei buni să nu facă nimic”. Adică, să stea și să fie apatici, să își adoarmă spiritul, sau să îi distragă atenția de la elementele esențiale ale vieții, găsind ocupații lipsite de importanță, de care nici măcar nu își vor aduce aminte peste un timp.