Gelozia modernităţii faţă de tradiţie. Hybris-ul modernităţii ţine de instinctul ei totalitar, în raport cu tradiţia. Cînd modernitatea îşi propune să o înlocuiască complet, atunci răul acesteia e deplin. Apologeţii ei tind să o interpreteze totalitar, ignorînd faptul de bun- simţ că modernitatea, ca atîtea alte lucruri, este bună şi valabilă numai în datele ei. În afara acestora, ea se strică şi, aplicată strîmb, degradează. Iată un exemplu practic. În anii '60, sub impactul descoperirii fibrelor sintetice, nailonul a devenit materialul dominant al tuturor textilelor, înlocuind ca şi complet, în mod aberant, atît bumbacul, cît şi lîna. Dezastru! O uniformitate de proastă calitate ne-a stricat brusc echilibrul sudoripar şi ne-a siluit gustul estetic. De unde venea eroarea? În mod evident, prost nu era nailonul, ci ideea nătîngă de a-l substitui tuturor fibrelor tradiţionale. Eroarea se trăgea dintr-un instinct totalitar – din substituirea uniformă şi lipsită de discernămînt a tuturor fibrelor tradiţionale cu ceea ce, în mod nătîng, era numit în reclame 'fibra revoluţionară a timpurilor noastre'. [...] Modernitatea este dezastruoasă atunci cînd caută să se substituie integral tradiţiei şi este remarcabilă atunci cînd caută să o realizeze cu alte mijloace, mai lipsite de prejudecăţi. Cînd este geloasă pe tradiţie, şi îşi pune gelozia în aplicare, modernitatea se transformă repede în coşmar. Cînd uită că nu este scop şi îşi pune la dispoziţie geniul ca mijloc pentru scopuri nobile, care o depăşesc, atunci modernitatea îşi dezvăluie bunătatea ei proprie, care nu e deloc neglijabilă. Geniul propriu al modernităţii este să slujească ceea ce este înalt şi nu îi aparţine. Iar ce anume este înalt, numai tradiţia poate spune. HR Patapievici, Omul recent
Statul modern se foloseşte de democraţia de mase pentru a smulge individului, prin definiţie aristocratic, libertăţile şi privilegiile moştenite de acesta din societatea medievală. Statul modern este tirania maselor asupra libertăţilor individuale. HR Patapievici, Omul recent

 „De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca! Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?  Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu adună în hambare. Şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai valoroşi decât ele?  Şi apoi, cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la firul vieţii lui?!

Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu atenţie cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu trudesc din greu, nici nu torc.  Şi totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei!”(Matei 6:25-29)