Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre cîştig! (Psalmi 119:36)
Revista se găsește la toate magazinele Inmedio din România.
Lucrarea neprihănirii va fi pacea, iar roada neprihănirii vor fi odihna şi liniştea pe vecie. (Isaia 32:17)
Revista se găsește la toate magazinele Inmedio din România.
El este acela care [...] a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă. (Faptele apostolilor 7:38)
“Do not call conspiracy all that this people calls conspiracy, and do not fear what they fear, nor be in dread. But the Lord of hosts, him you shall honor as holy. Let him be your fear, and let him be your dread. (Isaiah 8:12-13 ESV)
Revista se găsește la toate magazinele Inmedio din România.  
Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)
Revista poate fi găsită la toate magazinele Inmedio din țară.
El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sînul Lui, şi va călăuzi blînd oile care alăptează. “ (Isaia 40:11)
Revista o puteți găsi în orice magazin Inmedio.  
The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. (Ioan 10:10 KJV). Hoţul nu vine decît să fure, să junghie şi să prăpădească (Ioan 10:10).
Revista o găsiți la toate magazinele Inmedio.