Pe omul fără papilele gustative îl depistăm prin inspectarea limbii sale cu lupa. Pe omul cu simţul indignării răzuit îl ghicim după absenţa reacţiei etice. Lui totul i se pare întotdeauna OK, se acomodează fără tresărire oricui şi la orice, nimic nu i se pare nepotrivit cu demnitatea să, într-un cuvânt, nimic nu îl degradează. Or, ideea că totul merge şi nimic nu este cu adevărat grav, cel puţin în lumea în care am fost născuţi, este o consecinţă a pierderii puterii de a discrimina între bine şi rău şi adevăr şi fals.

Acestea sunt cuvintele lui Horia Român Patapievici, “omul de ştiinţă, teologul nemărturisit, moralistul neşovăitor” (Virgil Ierunca), din cartea să „Cerul văzut prin lentilă“. Lipsa reacţiei etice şi a demnităţii umane, repudierea valorilor occidentale, în esenţă creştine, sunt semnalele date de spaţiul urban din ţară, ca o consecinţă a adoptării conştiincioase a noilor principii după care se ghidează Occidentul.

Era o zi răcoroasă de septembrie, când numai bine sfârşisem o altă zi obositoare de muncă. Era, pare-mi-se, o zi de luni, care marca şi începutul unui nou an şcolar. Ieşind în grabă pe uşa firmei, mă trezesc deodată alergând prin stropii de ploaie, încercând cu disperare să opresc din mers primul taxi disponibil.
La primul semn cu mâna, întreb din mers, primul şofer de taxi, ieşit dintr-o aglomeraţie infernală:
– E liber?
– Hai, urcă repede, îmi răspunse un domn presat şi el la rândul lui de claxonul violent al altui şofer care îl acuză de blocarea circulaţiei.
Urcasem în grabă în maşină, când deodată:
– Încotro, domnule?, mă întrebă acelaşi domn, de data asta cu o voce groasă şi scoţând pe nări fumul gros al unei ţigări proaspăt începute.
– Policlinica Sf Maria, vă rog!  am răspuns, cu un ton scurt şi rece, vrând parcă să-l fac să înţeleagă că sunt puţin deranjat de aerul greu respirabil din micul spaţiu interior al  autovehiculului.

Wash your heart from evil, that you may be saved. (Ieremia 4:14 ESV)
Then shall we know, if we follow on to know the Lord. (Hosea 6:3 KJV)
Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un popor nesupus şi cârtitor. (Romani 10:21)
Cine iubeşte argintul, nu se satură niciodată de argint, şi cine iubeşte bogăţia multă, nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deşertăciune! (Eclesiastul 5:10) Fiecare jefuieşte în dreapta, şi rămîne flămînd, mănîncă în stînga, şi nu se satură (Isaia 9:20 Biblia)
Revista se găsește la toate magazinele Inmedio din România.
Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre cîştig! (Psalmi 119:36)
Revista se găsește la toate magazinele Inmedio din România.