Awake to righteousness, and sin not; for some have not the knowledge of God: I speak this to your shame. (1 Corinthians 15:34 KJV)
Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: "Iată drumul, mergeţi pe el!", când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga. (Isaia 30:21)
În septembrie 2015 membrii Casei Comunelor ai guvernului din Marea Britanie au respins cu vehemență propunerea de lege în care li s-ar permite medicilor uciderea pacienților aflați în faza terminală a unei boli, a căror speranță de viață nu ar depăși șase luni, și care au cerut acest lucru. Această propunere de lege ar fi venit împreună cu o serie de limitări de ordin legal și medical, pentru a-i reduce scara de aplicabilitate.
Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.
Căci oamenii vor fi iubitori de sine,
iubitori de bani,
lăudăroşi,
trufaşi,
hulitori,
neascultători de părinţi,
nemulţumitori,
fără evlavie,
fără dragoste firească,
neînduplecaţi,
clevetitori,
neînfrînaţi,
neîmblînziţi,
neiubitori de bine,
vînzători,
obraznici,
îngîmfaţi;
iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu;
avînd doar o formă de evlavie dar tăgăduindu- i puterea (2 Tim. 3:1-5)
Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urîţi şi urîndu- ne unii pe alţii. (Tit 3:3) Că şi noi eram cândva fără de minte, neascultători, rătăciţi, slujind poftelor şi feluritelor desfătări, petrecându-ne viaţa în răutate şi invidie, urâţi fiind şi unul pe altul urându-ne. (Traducerea Anania)
Ce pedepse noi să vă mai dea, cînd voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, şi toată inima sufere de moarte! (Isaia 1:5)

Tată, nu-i ierta, căci ştiu foarte bine ce fac.”

Oricine refuză să contribuie la mântuire nu poate fi mântuit.

Continuarea postării nr. 2

Diferenţa se extinde la diferitele moduri de celebrare a sărbătorilor. Discutând cu Fr. Jim despre religiile noastre, i-am spus despre fenomentul „evrei Yom Kippur”. Mulţi dintre coreligionarii mei fără spirit de observaţie, i-am spus eu, vin la sinagogă doar în ziua Ispăşirii şi astfel experimentează iudaismul care se concentrează doar pe judecată şi pocăinţă. Nu trăiesc iudaismul în momentele sale cele mai vesele: Paştele, Hanukkah, Purim. „Problema cu care mă confrunt eu este opusă” a spus Jim. „Unii oameni vin la biserică doar de Paşte – creştinismul în momentele cele mai vesele. Niciodată nu îşi pun problema judecăţii şi a căinţei.

Cu lacrămi mă hrănesc zi şi noapte, cînd mi se zice fără încetare:
"Unde este Dumnezeul tău?"
Mi-aduc aminte, şi-mi vărs tot focul inimii în mine, cînd mă gîndesc cum mergeam înconjurat de mulţime, şi cum înaintam în fruntea ei spre Casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie şi mulţămire ale unei mulţimi în sărbătoare. (Psalmi 42:3-4)
Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, şi nu mă voi teme de nimic. (Isaia 12:2)