Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful Tău: nu sunt ele scrise în cartea Ta? (Psalmi 56:8)
Căutați pe Domnul cîtă vreme se poate găsi; chemați-L, cîtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gîndurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertînd. Isaia 55:6-7
Ei spun celor ce Mă nesocotesc: Domnul a zis: "Veți avea pace", și zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: "Nu vi se va întâmpla niciun rău". (Ier. 23:17)
Ți-am vorbit cînd îți mergea bine; dar tu ziceai: "Nu pot s'ascult!" Așa ai lucrat din tinerețea ta, și n'ai ascultat glasul Meu. (Jer. 22:21)
[...] un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. (Luca 10:42)
Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toți să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într'un gînd. (Țef. 3:9)
De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, și să ții cărările celor neprihăniți! (Prov. 2:20) Drept aceea mergi pe calea oamenilor celor buni şi păzeşte cărările celor drepţi. (trad. ort.)