Cînd am auzit lucrul acesta, mi s'a cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase, și-mi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua cînd asupritorul va merge împotriva poporului? (Habakkuk 3:16)
Un om ajunge de batjocură în ochii prietenilor săi dacă înalță strigăt către Domnul și așteaptă un răspuns. (Iov 12:4, trad. P. Creția)
Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de Cel Atotputernic. (Jov 6:14)
... umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. (Ef. 5:15)
Dar cel ce preacurvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa. (Proverbe 6:32)