4:18 Dacă n’are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă găsește El greșeli chiar la îngerii Săi. (Job 4:18)

Dumnezeu nu a cruțat nici pe îngerii care au păcătuit, cum spune Apostolul Petru (2Petru 2:4). Se spune că păcatul acestora a fost nebunia de a fi fost mândri și încrezuți în puterile proprii. Este greu de spus în ce fel s-a manifestat această lipsă de înțelepciune (depravare, în traducerea Vulgata),

De-a lungul secolelor creștinii au postit din diferite motive. Câteodată aceste motive au fost foarte bune. Apostolii și bisericile lor au postit și s-au rugat înainte să aleagă conducători sau să numească misionari. Creștinii au postit cu smerenie pentru păcatele lor. Au postit și s-au rugat pentru a învinge demoni și pentru a cere ajutor de la Dumnezeu în cazul vreunui dezastru.

Deseori au postit pentru scopuri rele. Posteau crezând că trupul este rău, și pentru că se simțeau vinovați și uitau dragostea lui Dumnezeu care şi-a trimis Fiul să ne cureţe de păcate, pentru că voiau ca Dumnezeu să observe cât de evlavioși sunt.

În ciuda greșelilor și abuzurilor, creștinii au intuit foarte bine importanța postului în viața creștină. În biserica primară postul nu era o îndeletnicire izolată rezervată pentru o zi sau o perioadă. Era cheia trăirii creștine, cu influență asupra întregii ucenicii. A fi creștin însemna participarea la o mare petrecere, dar mai însemna și ținerea unui mare post.

Octavian Meseșan

Visele, conform DEX, sunt activități psihice care se desfăsoară în timpul somnului, când acesta nu este prea profund. Mulți oameni le consideră  drept mesaje care ar putea oferi informații referitoare la viitor.

Conform Bibliei ele pot fi activități psihice provocate de mulțimea grijilor (Eclesiastul 5:3) sau metodă folosită în anumite ocazii de Dumnezeu pentru a transmite mesaje oamenilor.

8 ianuarie 2016 de Gerald McDermott
Astăzi, profesorul de religie de la Universitatea Boston, Stephen Prothero, a publicat în  Wall Street Journal un  op-ed[ Articol publicat pe partea opusă paginii editoriale (n.tr.) ],  de un real ajutor, despre profesorul de ştiinţe politice de la Wheaton College care afirmă că musulmanii şi creştinii venerează acelaşi Dumnezeu.

Prothero afirmă că adevăratul Dumnezeu aude rugăciunile musulmanilor şi ale creştinilor, doar că musulmanii şi creştinii şi-L închipuie pe Dumnezeu în maniere diferite.
Consider că are dreptate.

De Peter Leithart

Fiica mea a scris un eseu, ca temă pentru școală, despre îngeri, așa cum apar ei în Psalmi. Ea a observat că îngerii sunt asemănători oamenilor, pentru că fac tot ceea ce și oamenii fac. Îngerii sunt războinici înfricoșători (Ps. 78:49), ascultă de Dumnezeu (Psalm 103:20), Îl laudă pe Dumnezeu (Psalm 148:2). Acesta este un sumar a ceea ce și oamenii sunt chemați să facă.

de Peter Leithart

Apocalipsa 19:6-9

Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea:  „Aliluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească. Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s’a pregătit, şi i s’a dat să se îmbrace cu in supţire, strălucitor, şi curat.”  Inul subţire sînt faptele neprihănite ale sfinţilor. Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”