I will put salvation in Zion, for Israel my glory (Isaiah 46:13 ESV)
Şi voi pune peste ei mai-mari tinerei, şi batjocoritori îi vor stăpâni. Şi'n popor se va arunca unul asupra altuia, om asupra omului şi vecin asupra vecinului, copilandrul cu batjocură asupra bătrânului, omul de nimic asupra celui de neam bun. (Isaia 3:4-5, traducerea Anania)
Revista o găsiți în toate magazinele Inmedio din România.
Nevoiţi-vă (până la agonie, gr.: agonizeste) să intraţi pe uşa cea strîmtă. Căci vă spun, că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea. (Luca 13:24)
Legea Domnului e fără prihană: întoarce suflete; mărturia Domnului e de bună credinţă: înţelepţeşte pruncii. (Psalmul 19:7 Traducerea Anania)
”astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută.” (Ioan 4:23b)
Dar dacă cineva nu vrea să ştie, să nu ştie!... (1Corinteni 14:38, Traducerea Anania). But if any man be ignorant, let him be ignorant. (KJV)
Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa, şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor. Dar voi v'aţi abătut din cale, aţi făcut din Lege un prilej de cădere pentru mulţi. (Maleahi 2:7-8a)
Ceice se lipesc de idoli deşerţi îndepărtează îndurarea dela ei. (Iona 2:8)