Fariseii, cari erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea, și își băteau joc de El. (Luca 16:14)
Dar celce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său; toți ceice mă urăsc pe mine, iubesc moartea. (Proverbe 8:36)
Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăști pe cei ce fac fărădelegea, și pierzi pe cei mincinoși; Domnul urăște pe oamenii cari varsă sînge și înșală. (Psalmi 5:5-6)
Celce urăște se preface cu buzele lui, și înlăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Cînd îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci șapte urîciuni sînt în inima lui. (Prov. 26:24-26)
Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. (Mat. 24:12)
Dumnezeu va auzi, și-i va smeri, El, care, din vecinicie, stă pe scaunul Lui de domnie.(Oprire). Căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare, și nu se tem de Dumnezeu. (Psalmi 55:19)
Când mă trezesc, sînt tot cu Tine. (Ps. 139:18b)
Apoi a zis omului: Iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere. (Iov 28:28)
Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept. (1Cor. 3:18)