Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămînea peste el; altminteri ea se va întoarce la voi. Luca 10:6
El ia aminte la rugăciunea nevoiașului, și nu-i nesocotește rugăciunea. (Psalmi 102:17)
... dar ceice se încred în Domnul își înoiesc puterea, ei sboară ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc. (Isaia 40:31)
[...] who hath hardened himself against him, and hath prospered? (Iov 9:4)
Cave, Deus videt. Take heed; God seeth thee.
Folly is joy to him that is destitute of wisdom. Prov. 15:21