Prietenul nu se cunoaşte când îţi este bine, şi nu în duşmănie se ascunde duşmanul. Când omului îi merge bine, duşmanii lui se întristează; când îi merge rău, chiar şi prietenul îl lasă. (Ecleziasticul 12:8-9, trad. Anania)
Voi postiţi ca să vă certaţi şi să vă sfădiţi şi să bateţi furioşi cu pumnul; nu postiţi cum se cuvine zilei aceleia, ca glasul vostru să se audă sus. (Isaia 58:4, trad. ort.)
Pleacă-mi inima spre învățăturile Tale, și nu spre câștig! (Psalmi 119:36)
Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. (Psalmul 34:6, trad. cat.)
Ochii Domnului [sunt] peste cei drepţi şi urechile sale [sunt atente] la rugăciunile lor (1Petru 3:12, trad. catol.).
Jur, și mă voi ține de jurămînt, că voi păzi legile Tale cele drepte. (Psalmul 119:106)