... și atunci vei vedea deslușit ... (Matei 7:5)
Blestemați pe Meroza, a zis Îngerul Domnului, Blestemați, blestemați pe locuitorii lui; Căci n-au venit în ajutorul Domnului, În ajutorul Domnului, printre oamenii viteji. (Jud. 5:23)
... singuri vă judecați nevrednici de viața vecinică ... (Fapte 13:46)
That make a man an offender for a word, and lay a snare for him that reproveth in the gate, and turn aside the just for a thing of nought. (Isaiah 29:21, KJV)
... toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta ... (Apoc. 18:23)
Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut cînd trăia în trup. (2 Cor. 5:10)
"... să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în certuri și în pizmă." (Rom. 13:12-13)