O lecție neînvățată

Din categoria „Cui îi pasă?„, sau „Ne vedem la toamnă …

Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos. (Filipeni 2:21)

Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. (1 Cor. 10:24)

După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutînd nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mîntuiți. (1 Cor. 10:33)

… nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndește la rău … (1Cor. 13:5)