Ce să facem cu copiii

El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel, și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii,

ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii cari se vor naște, și cari, cînd se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor;

pentruca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu, și să păzească poruncile Lui.

Să nu fie, ca părinții lor, un neam neascultător și răzvrătit, un neam, care n’avea o inimă tare, și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu! (Ps. 78:5-8)