Necromanție

Dacă vi se zice însă:

Întrebați pe ceice cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, cari șoptesc și bolborosesc, răspundeți:

Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? (Isaia 8:19)