Conspirație

Așa mi-a vorbit Domnul, cînd m’a apucat mîna Lui, și m’a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia:

Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire; și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați!

Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați. (Isaia 8:11-13)