Oh dear

Un mare număr de păstori îmi pustiesc via, îmi calcă ogorul în picioare; ogorul meu cel plăcut îl prefac într’un pustiu părăsit. Îl pustiesc, și el stă trist și pustiit înaintea mea.

Toată țara este pustiită, căci nimeni nu ia seama la ea.

(Ier. 12:10-11)