Etica speranței

Creștinismul ascetic a considerat lumea ca fiind rea, și a părăsit-o. Omenirea este în așteptarea unui creștinism revoluționar, care să considere lumea ca fiind rea, și să o schimbe.

Ascetic Christianity called the world evil and left it. Humanity is waiting for a revolutionary Christianity which will call the world evil and change it. (Jürgen Moltmann, Ethics of Hope)