Vei trăi ca să îți vezi copiii nu doar readuși la normal, dar și binecuvântați

Îți vei vedea sămânța crescându-ți, și odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp. (Iov 5:25)

Vei trăi ca să îți vezi copiii nu doar readuși la normal, dar și binecuvântați.

Copiii sunt sămânța, iar părinții doar păstaia.

Înmulțirea copiilor nu este un har de neluat în seamă: Nevastă-ta este ca o viță roditoare înlăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. (Ps. 128:3) Cele două fructe amintite sunt dintre cele mai bune, unul datorită dulceții sale, iar celălalt datorită uleiurilor sale.

Fragment din Comentariul Cărții Iov, de John Trapp (1647)