Despre influențarea culturii, de Peter Leithart

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

Pentru a rezuma conferința Erasmus a lui Russell Moore din 2016, Rod Dreher scria: Moore consideră că a spune că cea mai bună metodă de a influența cultura pentru Hristos este de a ne opri din încercarea noastră “de a influența lumea pentru Hristos”. Mai bine să fim creștini în adâncul ființei noastre, și să permitem vieții noastre neconforme cu a celor din jur să fie mărturia noastră.

Eu nu am ascultat conferința lui Moore. Din spusele lui Dreher, ea este perfectă și  impecabilă ca tot ceea ce Moore a spus sau a scris de curând. Dar aș vrea să semnalez o obiecție la spusele lui Dreher despre încercarea de a influența cultura. (Nu aș putea să spun că îi răspund lui Dreher, Moore sau amândurora).  Deși obiecția pare de mică importanță, ea nu este. Este o obiecție prietenească, dar fundamentală.

Presupunerea că creștinii influențează  lumea atunci când aceștia uită să mai încerce să o influențeze se bazează pe o anumită înțelegere a Evangheliei și a misiunii Bisericii, crezând că Evanghelia nu se referă în esență la lume sau la destinul ei, ci la destinul sufletelor și la destinul Bisericii. Biserica ar avea un interes secundar în lume.

Dacă această cheie în care citim pe Dreher pare prea aspră, să o luăm invers. Dacă Evanghelia este legată de lume, atunci creștinii nu s-ar putea opri din încercarea de a influența lumea sau cultura ei, decât dacă ar renunța și la evanghelie. Dacă Evanghelia vorbește despre faptele Dumnezeului Trinitar pentru a transforma Creația, nu ne-am putea opri din transformarea Creației fără să ne oprim din misiunea avută.

Dreher pare să inverseze perspectiva Dreptei Religioase elogiate de Moore în această conferință.

Dreapta Religioasă consideră că: “dacă vrem să îi dăm Americii o altă direcție, credincioșii trebuie să fie activi politic, și să facă mai mult decât să predice Evanghelia și să trăiască cinstit”.

Iar Dreher spune că: “Trebuie doar să ne concentrăm pe predicarea Evangheliei și a trăirii după Cuvânt, fără să ne intereseze schimbarea cursului, a direcției Americii”.

Pare să fie de acord cu Dreapta Religioasă că influențarea culturii este ceva ce facem în plus față de a trăi după Cuvânt. Comentariul lui Dreher pare să insinueze același tip de dualism care a deformat agenda Dreptei Religioase: pe de-o parte este trăirea creștină, iar pe de alta este influențarea lumii. Prin inversarea acestui binom nu a renunțat la el.

Dar Evanghelia nu înseamnă doar mântuirea sufletelor sau viitorul Bisericii, ci înseamnă Vestea bună a Împărăției, și a declarării lui Iisus Hristos ca Domn, ca Domn al domnilor. Înseamnă împlinirea promisiunilor făcute lui Avraam și David, este, cum a spus-o Leslie Newbigin, adevăr public, în toți porii ei. Mesajul și misiunea Biseriii sunt în mod inerent politice: Domnul L-a înscăunat pe Fiul Său, și trebuie să îi aducem închinare. Dacă ni se poruncește să ne rugăm pentru regi și conducători, nu îi influențăm? Sau cântând psalmii rugându-l pe Dumnezeu să vină și să judece, în adevăr, faptele, nu este aceasta tot o încercare de a schimba lumea? Scopul de a influența prin cultură este parte internă, integrantă misiunii Bisericii, și nu doar o aplicare politică și tangențială a Evangheliei.

Nu doresc prin cele de mai sus să lovesc în Opțiunea benedictină. Îmi place foarte mult felul în care Dreher a diagnosticat cultura americană, și a ideilor sale legate de această opțiune. Dar vom ajunge în aceeași situație dacă Opțiunea benedictină va avea ca motor o Evanghelie ciuntită, care nu va îngloba dimensiunea cosmică și politică a misiunii creștine.

Mă îndoiesc de faptul că Dreher sau Moore ar crede că trebuie să renunțăm la influențarea culturii. Ei cheamă creștinii să continue să dea o mărturie printr-un mod de viață diferit de al celorlalți. Dar ce vor să mărturisească? Și cu ce scop? Cu siguranță că ar dori ca mărturia lor să aibă un efect.

Întrebarea pe care trebuie să o punem Dreptei Religioase nu este dacă ar trebui sau nu să influențăm lumea, ci cum să o facem? Iar Dreher și Moore au dreptate: influențăm lumea (și încercăm să o facem) prin trăirea unei vieți în rugăciune și mărturie, închinare și muncă, prin disciplinarea copiilor noștri și arătând dragoste vecinilor noștri, trăind, în mod continuu, ceea ce declarăm.

 

Articol apărut inițial la adresa http://www.patheos.com/blogs/leithart/2016/11/influencing-the-world/?permalink=blogs&blog=leithart&year=2016&month=11&entry_permalink=influencing-the-world, și tradus cu premising autorului.