Despre bârfe

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru

Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă cînd va veni pustiirea. (Iov 5:21)

Vei fi la adăpost de reproșuri și de calomnii, care lovesc până provoacă moartea:

Atunci ei au zis: Veniți, să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci doar nu va pieri Legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvîntul din lipsă de prooroci. Haidem să-l ucidem cu vorba, și să nu luăm seama la toate vorbirile lui! (Ieremia 18:18)

Bârfele sunt un fel de lovituri date pe la spate.

Diavolul este un mincinos și un ucigaș (Ioan 8:44).

Platon lăuda acea lege a lidienilor prin care detractorii erau pedepsiți precum ucigașii, pentru că armele lor erau cuvintele, iar suflarea lor, ca focul, devorează: suflarea voastră de mînie împotriva Ierusalimului este un foc, care pe voi înșivă vă va arde de tot. (Isaia 33:11)

Dumnezeu ne promite că ne va scăpa de aceste plăgi, fie ascunzându-ne de cei răi, sau ajutându-ne să scăpăm din mâinile lor.

În ebraică dabbar înseamnă cuvânt, și debher înseamnă năpastă.

Sunt care au tradus textul amintit altfel: Vei fi la adăpost, cum vagabitur lingua, când limba va hoinări sau va umbla în împrejurimi, întocmai ca în Psalmul 73:9: își înalță gura pînă la ceruri, și limba le cutreieră pămîntul. Ca un câine turbat, mușcă pe oricine le apare în cale. De aici provine și cuvântul ebraic ragal, a defăima sau a calomnia, de la a umbla încoace și încolo, în sus și în jos, pentru a răspândi bârfe și lucruri neadevărate: Și el a înnegrit pe robul tău la domnul meu împăratul. (2sam. 19:27).

De astfel de înrăiți indecenți, cu limbi ca biciul, ne va feri Dumnezeu, pentru că știe că inimile bune suferă mai mult când sunt chinuite cu vorbe decât cu lovituri:  Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, cînd mi se zice fără încetare: Unde este Dumnezeul tău? (Psalmul 42:3)

Fragment din Comentariul cărții Iov, de John Trapp, 1640.