Adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost

… în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre …

Oare aceasta este postul plăcut Mie: să-și chinuiască omul sufletul o zi?

Să-și plece capul ca un pipirig, și să se culce pe sac și cenușă?

Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului?

Iată postul plăcut Mie:

  • desleagă lanțurile răutății,
  • desnoadă legăturile robiei,
  • dă drumul celor asupriți, și
  • rupe orice fel de jug;
  • împarte-ți pînea cu cel flămînd, și
  • adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost;
  • dacă vezi pe un om gol, acopere-l, și
  • nu întoarce spatele semenului tău.

Dacă vei da mîncarea ta celui flămînd, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, și întunerecul tău va fi ca ziua nămeaza mare!

(Is. 58:3-7, 10)