Blestem profețit

A 3715

Am văzut pe un nebun prinzînd rădăcină; apoi deodată i-am blestemat locuința. (Iov 5:3)

Elifaz a blestemat (în ebraică: a străpuns) pe nebun în momentul în care acesta din urmă era la apogeul carierei sale, în floarea vieții. Blestemul nu a fost administrat cu scopul de a provoca răul, ci de a-l prezice, a-l profeți.

Male ominatus sum iis, adică: am prevăzut și am prezis că fericirea aceea nu va dura multă vreme. Le-am prezis nenorocirea.

Pium non decent irae.Răul nu îl atinge pe cel evlavios. Oamenii care blestemă sunt blestemați, dar un om cu frică de Dumnezeu poate să prevadă răul și să îl comunice, conform versetului din Proverbe: Blestemul Domnului este în casa celui rău. (3:33)

Fragment din Comentariul Cărții Iov, de John Trapp (1647)