Despre îngerii depravați

4:18 Dacă n’are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă găsește El greșeli chiar la îngerii Săi. (Job 4:18)

Dumnezeu nu a cruțat nici pe îngerii care au păcătuit, cum spune Apostolul Petru (2Petru 2:4). Se spune că păcatul acestora a fost nebunia de a fi fost mândri și încrezuți în puterile proprii. Este greu de spus în ce fel s-a manifestat această lipsă de înțelepciune (depravare, în traducerea Vulgata),

  • prin atac asupra uneia dintre persoanele dumnezeirii, sau
  • prin invidia provocată de faptul că oamenilor li s-a conferit un anume statut, superior față de îngeri, aceștia din urmă având rol de paznici, rol pe care l-au batjocorit
  • sau prin neascultarea față de una dintre poruncile primite, așa cum a greșit și Adam.

Fapt este că aceștia nu au rămas în adevăr și nu și-au păstrat locul, pe când, prin har dumnezeiesc, îngerii buni sunt păziți de pericolul de a cădea.

Traducere din Comentariul Cărții Iov, de John Trapp (1647)