Vorbești ca o femeie nebună

L0011796 Job in his sickness being scourged by the devil. Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images images@wellcome.ac.uk http://wellcomeimages.org Job in his sickness being scourged by the devil; Job's wife standing by. (Bartsch VII, 173.2) Woodcut By: Albrecht DurerPublished: - Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Dar Iov i-a răspuns: Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim dela Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?

În toate acestea, Iov n-a păcătuit de loc cu buzele lui (Iov 2:10).

 

Se spune că Iacov și-a binecuvântat fiii, deși aparent Ruben, Simeon și Levi par să fi fost blestemați: Aceștia sînt toți ceice alcătuiesc cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Și acestea sînt lucrurile, pe cari li le-a spus tatăl lor, cînd i-a binecuvîntat. I-a binecuvîntat, pe fiecare cu o binecuvîntare deosebită. (Gen. 49:28).

Dar datorită faptului că nu au fost respinși din rândul poporului lui Dumnezeu, și nu au fost tăiați de pe listă (cum s-a procedat mai târziu cu Dan, 1 Cr. 7:1, 13, 30; Apoc. 7:7), deși au trecut prin încercări mari, totuși au fost considerați binecuvântați.

* * *

Fragment din Comentariul cărții Iov, de John Trapp, 1640.