Taceo, fero, spero

“și a zis:,,Gol am ieșit din pîntecele mamei mele, și gol mă voi întoarce în sînul pămîntului. Domnul a dat, și Domnul a luat, binecuvîntat fie Numele Domnului!” (Iov 1:21)

 

Vestita răbdare a lui Iov avea ca fundament faptul că vedea pe Dumnezeu în toate lucrurile.

El i-a dat totul, și tot El i-a luat tot. Niciun cuvânt despre tâlharii haldei sau sabeeni, care l-au furat și i-au făcut rău. Iată ce l-a făcut să simtă în inima sa ca Taceo, fero, spero – Tac, îndur, sper, să devină principiul său călăuzitor.

Observați aceeași idee și în următoarele versete:

Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Și Eli a zis: Domnul este acesta, să facă ce va crede! (1 Samuel 3:18)

Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. (Psalm 39:9)

Fragment din Comentariul cărții Proverbe, de John Trapp, sec. al XVII-lea.

Imaginea: The Course of Empire, de Thomas Cole