Când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau.

Când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau. (Iov 1:13)

Când inimile lor erau supraîncărcate, îmbuibate – și cum ar fi fost Diavolului mai ușor? El i-a înșelat pe primii noștri părinți prin apetitul lor dezordonat, și văzând ce armă eficace este aceasta, o folosește și în zilele noastre. Atacurile Satanei au căzut asupra copiilor lui Iov prin surprindere:

Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mîncare și băutură, și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. (Luca 21:34)

Fragment din Comentariul cărții Iov, de John Trapp, sec. al XVII-lea.

Imaginea: The Peasant Wedding Banquet, de Pieter Bruegel cel Bătrân