Au făcut o mișelie în Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor

Și se va zice: Să-ți facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care împăratul Babilonului i-a fript în foc!

Și lucrul acesta se va întîmpla pentru că au făcut o mișelie în Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor,

și pentru că au spus minciuni în Numele Meu, cînd Eu nu le dădusem nici o poruncă.

Știu lucrul acesta, și sînt martor, zice Domnul. (Ieremia 29:22 )