Despre locurile de muncă în antichitate

Solon made a law at Athens, that every man once a year should show the magistrates by what art or trade he maintained his family. This if he could not do to their good liking, he was presently expelled from the city.

Solon a dat o lege în Atena, prin care în fiecare an toți bărbații trebuiau să dovedească magistraților că au o meserie sau o ocupație cu care își pot întreține familia. Cei care nu erau convingători erau excluși din oraș. (John Trapp, 1642)