Două, trei cetăți s’au dus la alta ca să bea apă

N’am vrut să vă dau nici ploaie, cînd mai erau încă trei luni pînă la secerat;

am dat ploaie peste o cetate, dar n’am dat ploaie peste o altă cetate;

într’un ogor a plouat, și altul, în care n’a plouat, s’a uscat.

Două, trei cetăți s’au dus la alta ca să bea apă, și tot nu și-au potolit setea.

Cu toate acestea, tot nu v’ați întors la Mine, zice Domnul. (Amos 4:7-8)