Aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră

Iată, v’am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpînire.

Să le păziți și să le împliniți; căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, cari vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput! (Deut. 4:6)